C  E  N  O  V  N  I  K                        

1.    Specijalistički pregled3000
2.    Specijalistički pregled u kući5000
3.    Kratka poseta i analiza nalaza1000
4.    EKG500
5.    CTG500
6.    Holter pritiska2500
7.    UZ pregled abdomena i bubrega2000
8.    UZ pregled dojke i aksile3000
9.    UZ pregled površnih tkiva2000
10.  UZ mišića određene regije2000
11.  UZ pregled zgloba3000
12.  UZ pregled srca3000
13.  UZ male karlice2000
14.  UZ pregled trudnice2000
15.  Expertni 4D UZ pregled trudnice6000
16.  Folikulometrija1000
17.  Kolor dopler(KD) vrata3000
18.  KD krvnih sudova(KS) vrata3000
19.  KD KS gornjih ekstremiteta3000
20.  KD KS donjih ekstremiteta3000
21.  KD KS male karlice3000
22.  KD trbušne aorte i njenih grana3000
23.  KD bubrežnih arterija3000
24.  KD portnog sistema3000
25.  TCD (transkranijalni dopler)3000
26.  KD – pre operativno markiranje perforantnih vena3000
27.  Vaginalni sekret (VS)500
28.  Papanikolau bris (PA)1000
29.  Bris vagine i antibiogram1000
30.  Bris cerviksa i antibiogram1000
31.  Bris uretre i antibiogram1000
32.  Toaleta rane i previjanje1000
33.  Uklanjanje konaca i previjanje1000
34.  Kolposkopija2000
35.  Vadjenje spirale2000
36.  Aplikacija spirale3000
37.  TCG (termo koagulacija grlića) u lokalnoj anesteziji5000
38.  TCG u opštoj anesteziji8000
39.  Intervencija u lokalnoj anesteziji sa PH pregledom10000
40.  Intervencija u opštoj anesteziji sa PH pregledom14000
41.  Davanje infuzije1000
42.  Davanje iv injekcije500
43.  Davanje im injekcije300
44.  Uklanjanje do 5 kožnih promena8000
45.  Uklanjanje preko 5 kožnih promena10000
46.  UTI2500