C  E  N  O  V  N  I  K               

Specijalistički pregled4.000
Ginekološki pregled3.000
Specijalistički pregled u kući6.000
Kratka poseta i analiza nalaza1.000
EKG u sklopu pregleda500
CTG2.000
Holter pritiska3.500
Holter EKG4.000
UZ pregled abdomena i bubrega3.500
UZ pregled dojke i aksile3.500
UZ pregled površnih tkiva3.000
UZ mišića određene regije3.000
UZ pregled zgloba4.000
UZ pregled srca4.000
UZ male karlice3.000
UZ pregled trudnice3.000
Expertni 4D UZ pregled trudnice6.000
Folikulometrija2.000
Kolor dopler(KD) vrata4.000
KD krvnih sudova(KS) vrata4.000
KD KS gornjih ekstremiteta4.000
KD KS donjih ekstremiteta4.000
KD KS male karlice4.000
KD trbušne aorte i njenih grana4.000
KD bubrežnih arterija4.000
KD portnog sistema4.000
TCD (transkranijalni dopler)5.000
KD – pre operativno markiranje perforantnih vena6.000
Vaginalni sekret (VS)1.000
Papanikolau bris (PA)1.500
Bris vagine i antibiogram1.000
Bris cerviksa i antibiogram1.000
Bris uretre i antibiogram1.000
Toaleta rane i previjanje2.000
Uklanjanje konaca i previjanje2.000
Kolposkopija3.000
Vadjenje spirale3.000
Aplikacija spirale4.000
TCG u lokalnoj anesteziji6.000
TCG u opštoj anesteziji8.000
Intervencija u lokalnoj anesteziji sa PH pregledom10.000
Intervencija u lokalnoj  anesteziji bez PH pregleda8.000
Intervencija u lokalnoj anesteziji sa više PH pregleda12.000
Intervencija u opštoj anesteziji sa PH pregledom16.000
Intervencija u opštoj anesteziji bez PH pregleda12.000
Intervencija u opštoj anesteziji sa vise PH pregleda20.000
Davanje injekcije1.000
Davanje infuzije      2.000
Fizikalna terapija    1.200
Uklanjanje kožnih promena do 5 u lokalnoj anesteziji8.000
Uklanjanje kožnih promena preko 5 u lokalnoj anesteziji10.000
Bris na hlamidiju2.500
Bris na urea i mikoplazmu3.000
Bris na HPV i tipizacija virusa8.000
Kompletan kardiološki pregled sa UZ srca7.000
Ginekološki pregled sa  UZ, PA i VS7.000
Bris rane1.500
Kontrolni pregled2.000
Intervencija u opštoj anesteziji sa više PH pregleda20.000
EMNG gornjih ili donjih ekstremiteta5.000
EMNG gornjih i donjih ekstremiteta7.500
Proba na inkontinenciju4.000
Incizija, drenaža i bris6.000
Incizija u opštoj anesteziji10.000
Pregled pneumoftiziologa4.000
Spirometrija2.000
Test na SIA4.000
Pregled endokrinologa sa UZ štitne žlezde6.000
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena6.000
Bris na HSV16.000
Bris na HSV26.000
Pregled lekara opšte prakse3.000
Intervencija sa suturom u lokalnoj anesteziji bez PH8.000
Intervencija sa suturom sa PH12.000
Pregled nutricioniste3.000
Vitaminska infuzija2.000
Intervencija sa suturom u opštoj anesteziji sa PH16.000
EKG (sam)1.000