C  E  N  O  V  N  I  K               

Specijalistički pregled3.500
Ginekološki pregled3.000
Specijalistički pregled u kući5.000
Kratka poseta i analiza nalaza1.000
EKG500
CTG1.500
Holter pritiska3.000
Holter EKG3.500
UZ pregled abdomena i bubrega3.000
UZ pregled dojke i aksile3.000
UZ pregled površnih tkiva2.500
UZ mišića određene regije2.500
UZ pregled zgloba3.500
UZ pregled srca3.500
UZ male karlice2.500
UZ pregled trudnice2.500
Expertni 4D UZ pregled trudnice6.000
Folikulometrija1.500
Kolor dopler(KD) vrata3.000
KD krvnih sudova(KS) vrata3.500
KD KS gornjih ekstremiteta3.500
KD KS donjih ekstremiteta3.500
KD KS male karlice3.500
KD trbušne aorte i njenih grana3.500
KD bubrežnih arterija3.500
KD portnog sistema3.500
TCD (transkranijalni dopler)4.000
KD – pre operativno markiranje perforantnih vena5.000
Vaginalni sekret (VS)1.000
Papanikolau bris (PA)1.500
Bris vagine i antibiogram1.000
Bris cerviksa i antibiogram1.000
Bris uretre i antibiogram1.000
Toaleta rane i previjanje1.000
Uklanjanje konaca i previjanje2.000
Kolposkopija3.000
Vadjenje spirale3.000
Aplikacija spirale4.000
TCG u lokalnoj anesteziji6.000
TCG u opštoj anesteziji8.000
Intervencija u lokalnoj anesteziji sa PH pregledom10.000
Intervencija u lokalnoj  anesteziji bez PH pregleda8.000
Intervencija u lokalnoj anesteziji sa više PH pregleda12.000
Intervencija u opštoj anesteziji sa PH pregledom15.000
Intervencija u opštoj anesteziji bez PH pregleda12.000
Intervencija u opštoj anesteziji sa vise PH pregleda18.000
Davanje injekcije500
Davanje infuzije      1.500
Fizikalna terapija    1.200
Uklanjanje kožnih promena do 5 u lokalnoj anesteziji8.000
Uklanjanje kožnih promena preko 5 u lokalnoj anesteziji10.000
Bris na hlamidiju2.000
Bris na urea i mikoplazmu3.000
Bris na HPV i tipizacija virusa8.000
Kompletan kardiološki pregled sa UZ srca6.500
Ginekološki pregled sa  UZ, PA i VS6.500
Bris rane1.500
Kontrolni pregled1.500
Intervencija u opštoj anesteziji sa više PH pregleda18.000
EMNG gornjih ili donjih ekstremiteta5.000
EMNG gornjih i donjih ekstremiteta7.500
Proba na inkontinenciju4.000
Incizija, drenaža i bris6.000
Incizija u opštoj anesteziji10.000
Pregled pneumoftiziologa3.500
Spirometrija1.500
Test na SIA3.500
Pregled endokrinologa sa UZ štitne žlezde5.000
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena5.000